• Beynimizin gizemli dünyasına doğru eğlenceli bir yolculuğa hazır mısınız?

HAKKINDA
[n]Beyin, ekibi, bu gizemli yolculukta sizlere rehberlik etmekten mutluluk duyuyor. Yolculuğunuz boyunca kemerlerinizi bağlamayacak, öğrenirken eğlenmekten korkmayacaksınız.

[n]Beyin, sinirbilim araştırmalarına gönül vermiş akademisyen, uzman doktor, sanatçı ve girişimcilerden oluşuyor. Ekibin her bir üyesi, beynimizin şifrelerini kendi alanlarında en iyiye ulaşmak için çözümlerken bizlere yaşamımızın her yerinde kullanabileceğimiz bir “model” olarak sunuyor. Burada bilim ve insan arasındaki mesafe kalkıyor. Bilim, asıl amacı olan daha iyi ve güzel bir dünya idealine yöneliyor.


Hoş geldiniz!

[n]Beyinler ile tanışın

[n]Beyin'in Size Sundukları

[n]Beyin Hakkında Söylenenler
[n]Beyinler
[n]Beyin'ler
Sinan Cana[n]
(Doç. Dr.)
Bilimsel Kurul Başkanı

Her öğrendiğini anlatmaya meraklı bir sinirbilimci ve [n]Beyin’in kurucusu. “Kaotik ve fraktal” olan her şeye tutkun, içindeki çocuk büyümesin diye elinden geleni yapan, fikr-i sabitten nefret eden ve insanoğlunun tek bir işle ömür tüketmek için fazla muazzam olduğuna inanmış bir fizyoloji doktoru. Bilimin herkesin anlayabileceği bir biçimde, ihtiyaç hisseden herkese ulaştırılmasını yaşam amacı edinmiş, anlattığından keyif alan bir anlatıcı.

sinan.canan@nbeyin.com
Oytu[n] Erbaş
(Yrd. Doç. Dr.)
Ar-Ge Sorumlusu

Genç yaşına rağmen tıp eğitimindeki başarısı ile adından söz ettiren üretken bir araştırıcı ve akademisyen. Sinir sistemi hastalıkları üzerine ürettiği ve üzerinde çalıştığı deneysel hayvan modelleri ile sinirbilimleri alanına önemli katkılar sağlarken, ürettiği bilgileri en anlaşılır, en eğlenceli, en işe yarar ve en akademik şekilde ilgilenen herkese ulaştırmak üzere [n]Beyin’de...

oytun.erbas@nbeyin.com
Kerem Dü[n]dar
(Uzm. Dr.)
CEO

İnsan beyninin daha iyi kullanılmasının ve kurumların daha iyi yönetilmesinin yöntemleri üzerine kafa yoran, bu amaçla akademik kariyerinin yanında, yıllardır bütüncül danışmanlık faaliyetlerine yönelmiş bir biyofizik uzmanı, hekim ve yönetici. Beyin ve zihin performansını daha verimli kullanma ve daha sağlıklı olma yolunda, modern ve tamamlayıcı tıp tekniklerinden ilham alan teknoloji destekli eğitim ve danışmanlıklarıyla, her yaş ve meslekten insanın hayat kalitesini ve performansını yükseltirken, işletme bilgisiyle de kurumlarda dönüşüm sağlayan beyin dostu bir stratejik danışman...

kerem.dundar@nbeyin.com
[N]ihat Çevik
Yapımcı

Kalkınmanın sadece para kazanarak değil, insan zihnini de olabildiğince doğru anlamaktan ve insana yatırım yapmaktan geçtiğine inanan, sıradışı bir girişimci. [n]Beyin’in ilk destekçisi ve kurucularından. Bilimsel bir anlatının geniş kitlelere ulaştırılarak Türkiye çapında tanınan bir markaya dönüşmesi sürecinin arkasındaki sessiz destekçimiz. Büyük hayallerin, ancak bilmekle gerçekleştirebileceğini bilen nadir iş adamlarımızdan biri...

nihat.cevik@nbeyin.com
Hizmetler

[n]Beyin Sahne Gösterileri

Bilimin bu kadar eğlenceli olabileceğine siz bile inanamayacaksınız.
Bilim insanlarının; asık suratlı, karışık kafalı, sıkıcı, anlaşılmayan, laboratuvarlarda yaşayan, yalnızca kendi içlerinde sosyalleşebilen, başka bir evrene ait canlılar olduklarını mı düşüyorsunuz? Cevabınız evetse henüz [n]Beyin’le tanışmadınız demektir. [n]Beyin ekibi, her bir gösterisinde “bilim-beyin-yaşam” ilişkisini renkli kişilikleriyle sizlere sunuyor. Bilimin bu kadar eğlenceli olabileceğine siz bile inanamayacaksınız.

Seminerler

Beyniniz sizi çağırıyor!
[n]Beyin uzman danışman ve eğitmenleri, alternatif sunum teknik ve teknolojileriyle sinirbilimine dair her türlü gelişmeyi sizlerle paylaşıyor.

Eğitimler

Siz farklısınız!
[n]Beyin eğitimlerinde bireysel farklılıkları yok sayan, benzerlikleri kutsayan bir eğitimle karşılaşmayacaksınız. Tam tersi, farklılıklarınızı keşfedip sizi siz yapan değerin onlar olduğunu göreceksiniz.

Bütü[n]sel Nöro-Danışmanlık

Bir desteğe ihtiyacınız olduğunda...
Çoğu zaman kendimizi çaresiz hissettiğimiz pek çok problemin arkasında beynimiz ve düşünme biçimimiz bulunuyor. Peki, bu problemlerin çoğunu beynimizi daha etkin kullanarak çözebileceğimizi biliyor musunuz?
HİZMETLER
[n]Beyin
Sahne Gösterileri
Bilimin bu kadar eğlenceli olabileceğine
siz bile inanamayacaksınız.


Bilim insanlarının; asık suratlı, karışık kafalı, sıkıcı, anlaşılmayan, laboratuvarlarda yaşayan, yalnızca kendi içlerinde sosyalleşebilen, başka bir evrene ait canlılar olduklarını mı düşüyorsunuz? Cevabınız evetse henüz [n]Beyin’le tanışmadınız demektir. [n]Beyin ekibi, her bir gösterisinde “bilim-beyin-yaşam” ilişkisini renkli kişilikleriyle sizlere sunuyor. Bilimin bu kadar eğlenceli olabileceğine siz bile inanamayacaksınız.
Seminerler
Beyniniz sizi çağırıyor!

[n]Beyin uzman danışman ve eğitmenleri, alternatif sunum teknik ve teknolojileriyle sinirbilimine dair her türlü gelişmeyi sizlerle paylaşıyor.
Eğitimler
Siz farklısınız!

[n]Beyin eğitimlerinde bireysel farklılıkları yok sayan, benzerlikleri kutsayan bir eğitimle karşılaşmayacaksınız. Tam tersi, farklılıklarınızı keşfedip sizi siz yapan değerin onlar olduğunu göreceksiniz.
Bütü[n]sel
Nöro-Danışmanlık
Bir desteğe ihtiyacınız olduğunda...

Çoğu zaman kendimizi çaresiz hissettiğimiz pek çok problemin arkasında beynimiz ve düşünme biçimimiz bulunuyor. Peki, bu problemlerin çoğunu beynimizi daha etkin kullanarak çözebileceğimizi biliyor musunuz?
NE DEDİLER?
SUNDUKLARI

[n]Beyin Gösterileri


Bey[n]in Halleri
Aşktan başarıya, zaaflarımızdan yeteneklerimize...

Detaylar
Evreni[n] Ritmi
Yaşamın müziğiyle uyanan duygularımızla iletişim kuruyor ve bir orkestra şefi gibi hayatımıza şekil veriyoruz.

Detaylar
Aşık Beyi[n]
Nice yazarlar; romanlar, destanlar yazdı da aşk hakkında, hiç biri yazamadı henüz formülünü aşkın...

Detaylar
Sanal Dü[n]ya Gerçek Beyin
İnsanoğlu bugüne kadar oluşturduğu hangi konforun esaretinden kendini koruyabilmiş ki...

Detaylar
Bakmak, Görmek, İna[n]mak
Sizce gördüklerimize ne kadar inanmalıyız?

Detaylar
Her Şey Bey[n]imde
Çocukların yaratıcılıklarını tetikleyen, kendilerini nasıl geliştirebileceklerini keşfetmelerini sağlayan eğlenceli bir gösteri...

Detaylar

[n]Beyin Eğitimleri


Öğrete[n] Beyinler
[N]beyin ekibi, öğrenme işinin gerçekleştiği alan olan beynimize ait bilimsel verileri, eğitmenlerin hizmetine çarpıcı yönleriyle sunuyor.

Detaylar
Si[n]irbilimokulu
Si[n]irbilimokulu doktorlara ve araştırmacılara sunduğu, güncel klinik ve araştırma bilgileriyle Türkiye’deki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmayı hedefliyor.

Detaylar
Kurumsal Beyi[n] Eğitimleri
Profesyonelleri beyinlerini daha etkin kullanma konusunda dönüştürerek, iş yaşamlarında kendilerini en üst seviyede konumlandırmalarını sağlıyor.

Detaylar
Beyi[n]le Görme ve Problem Çözme
Hayatı bir ressamın beyniyle görecek, yaşam denen tabloya bütüncül ve farklı açılardan bakma yeteneği kazanacaksınız.

Detaylar
SUNDUKLARI
[n]Beyin Gösterileri
Bey[n]in Halleri
AŞKTAN BAŞARIYA, ZAAFLARIMIZDAN YETENEKLERİMİZE..

Detaylar
Evreni[n] Ritmi
YAŞAMIN MÜZİĞİYLE UYANAN DUYGULARIMIZLA İLETİŞİM KURUYOR VE BİR ORKESTRA ŞEFİ GİBİ HAYATIMIZA ŞEKİL VERİYORUZ.

Detaylar
Aşık Beyi[n]
NİCE YAZARLAR; ROMANLAR, DESTANLAR YAZDI DA AŞK HAKKINDA, HİÇ BİRİ YAZAMADI HENÜZ FORMÜLÜNÜ AŞKIN...

Detaylar
Sanal Dü[n]ya Gerçek Beyin
İNSANOĞLU BUGÜNE KADAR OLUŞTURDUĞU HANGİ KONFORUN ESARETİNDEN KENDİNİ KORUYABİLMİŞ Kİ...

Detaylar
Bakmak, Görmek, İna[n]mak
SİZCE GÖRDÜKLERİMİZE NE KADAR İNANMALIYIZ?

Detaylar
Her Şey Bey[n]imde
ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARINI TETİKLEYEN, KENDİLERİNİ NASIL GELİŞTİREBİLECEKLERİNİ KEŞFETMELERİNİ SAĞLAYAN EĞLENCELİ BİR GÖSTERİ...

Detaylar
[n]Beyin Eğitimleri
Öğrete[n] Beyinler
[N]BEYİN EKİBİ, ÖĞRENME İŞİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ ALAN OLAN BEYNİMİZE AİT BİLİMSEL VERİLERİ, EĞİTMENLERİN HİZMETİNE ÇARPICI YÖNLERİYLE SUNUYOR.

Detaylar
Si[n]irbilimokulu
Sİ[N]İRBİLİMOKULU DOKTORLARA VE ARAŞTIRMACILARA SUNDUĞU, GÜNCEL KLİNİK VE ARAŞTIRMA BİLGİLERİYLE TÜRKİYE’DEKİ BİLİMSEL GELİŞMELERE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYOR.

Detaylar
Kurumsal Beyi[n] Eğitimleri
PROFESYONELLERİ BEYİNLERİNİ DAHA ETKİN KULLANMA KONUSUNDA DÖNÜŞTÜREREK, İŞ YAŞAMLARINDA KENDİLERİNİ EN ÜST SEVİYEDE KONUMLANDIRMALARINI SAĞLIYOR.

Detaylar
Beyi[n]le Görme ve Problem Çözme
HAYATI BİR RESSAMIN BEYNİYLE GÖRECEK, YAŞAM DENEN TABLOYA BÜTÜNCÜL VE FARKLI AÇILARDAN BAKMA YETENEĞİ KAZANACAKSINIZ.

Detaylar
MEDYA
İLETİŞİM
KONUŞALIM!
İletişim, bilgi, eğitim, gösteri ve sponsorluk talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Arayın
(0312) 436 83 05
Uğur Mumcu Caddesi
Uğur Mumcu'nun Sokağı 21/3
G.O.P. Çankaya / ANKARA
E-Posta ile ulaşın
nbeyin@nbeyin.com.tr